Sociálny podnik

HRDO SA HLÁSIME K PRINCÍPOM INKLUZÍVNEHO SOCIÁLNEHO PODNIKANIA!

O ČO IDE?

Sociálne podnikanie je podnikanie, ktoré je prospešné pre životné prostredie, spoločnosť a zohráva dôležitú úlohu v miestnom rozvoji. Vytvára tiež pracovné príležitosti pre ľudí so zdravotným, sociálnym alebo kultúrnym znevýhodnením. Zisky sociálneho podniku sa väčšinou používajú na ďalší rozvoj takéhoto podniku. Pre takýto sociálny podnik je teda dôležité dosahovať zisk, ale aj zvyšovať verejný prospech. Integračný sociálny podnik potom plní verejnoprospešný cieľ zamestnávania a sociálnej integrácie znevýhodnených osôb na trhu práce.

 

Sociálny podnik spĺňa tieto zásady:

Sociálna zásada: vytváranie a udržiavanie pracovných miest pre znevýhodnené osoby, najmä pre osoby so zdravotným postihnutím, psychosociálna podpora zamestnancov, zamestnávanie najmenej 30 % znevýhodnených osôb.

Ekonomický princíp: reinvestovanie väčšiny zisku do rozvoja sociálneho podniku, zapojenie zamestnancov do rozhodovania a pravidelné informovanie zamestnancov o fungovaní podniku

Zásada ochrany životného prostredia: šetrný prístup k životnému prostrediu, používanie recyklovaných a recyklovateľných obalov a plniacich materiálov

Miestna zásada: podpora miestnych dodávateľov, spoločenského a kultúrneho života v okolí miesta podnikania a najmä zamestnávania miestnych ľudí

 

Naším cieľom je vytvoriť moderný sociálny podnik, ktorý bude podporovať zamestnávanie znevýhodnených ľudí a pomáhať ich integrácii do spoločnosti. Okrem toho je cieľom vytvoriť ekologický podnik, ktorý pri svojej prevádzke a výrobe podporuje miestnych dodávateľov, kultúrny a spoločenský život a zamestnáva najmä miestnych ľudí.